Ana səhifə | Haqqımızda | Kollektiv | Müalicə | Konsultasiya | Qalereya | Əlaqə

az | ru | en

Haqqımızda

Naftalanla müalicənin inkişaf tarixi haqqında qısa məlumat.

        Azərbaycanın çox saylı təbii müalicəvi faktorları sırasında Naftalan nefti bioloji təsir xüsusiyyətlərinə görə oz orijinallığı ilə seçilir, və dünyada analoqu yoxdur. Hələ, çox qədim zamanlardan, Naftalan nefti və onun müalicəvi əhəmiyyəti haqqında insanlarda məlumat olmuşdur. Yazılı məmbələrdə Naftalan haqqında məlumatlara Nizami Gəncəvinin, məhşur səyyah Marko Polonun əsərlərində rast gəlmək olar. İlk Naftalan quyuları 1890-cı ildə Alman mühəndisi Eqer tərəfində qazılmış və onun təşəbbüsü ilə Naftalandan Müxtəlif preparatlar hazırlanması məqsədi ilə kiçik bir zavod tilikmişdir. Az sonra Almaniyanın Drezden və Maqdeburq şəhərlərində Naftalandan müalicəvi məlhəmlər hazırlayan aksioner cəmiyyətləri yarandı.

       XIX əsrin sonlarında Alman istehsalı olan Naftalan etiketli Azərbaycan möcüzəsinin dünyanın bir sıra ölkələrində o cümlədən Almaniya İngiltərə, Fransa, Yaponiya, Avstriya və s. Məhşur olduğu tarixi faktır. Drezden Aksioner cəmiyyəti tərəfindən nəşr etdirilən kitab Naftalanın tibbi tətbiqinə həsr olunmuşdur ki, burada Eqerin məqalələrindən başqa 600-dən artıq həkimin Naftalanın müalicəvi əhəmiyyəti haqqında fikirləri yer almışdır. Təsadufi deyildir ki, məhşur alman dermatoloqu P.Q.Unna 1903-cü ildə demişdir ki, kimin Naftalanı varsa, onun hır şeyi var. Naftalanın Rusiyada məhşurlaşmasında bioloji və müalicəvi təsir xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində Azərbaycan alimlərində Ş.M.Həsənov, A.İ.Qarayev, A.S.Həsənov, K.E.Eqerov, A.X.Quliyev, T.Q.Paşayev, E.M.Əfəndiyev, B.A.Eyvazov, S.M.Salixov, İ.M.İsmayılzadə, D.Q.Təqdisi, S.A.Quliyeva və başqalarının çox saylı elmi təhqiqatları əhəmiyyətli yer tutur. 1965-ci ildə Naftalanı daha dərindən öyrənmək məqsədilə yaradılan Elmi təhqiqat laboratoriyasının əsası 1936-cı ildə qoyulmuşdur. Bu addım Naftalan sanatoriyasını daha sürətlə inkişaf etməsinə səbəb oldu. Bunu nəticəsidiki keçmiş sovet respubilkalarından Naftalan vannaları qəbul etmək üçün Azərbaycana gələnlərin sayı onminlərlə idi. Misal üçün qeyd edək ki, 1987-ci il üçün rəsmi olara müraciət edən xəstələrin sayı 70099 nəfər olmuşdur.

       Artıq 100 ildən çoxdur ki, Naftalan öyrənilir və tətbiq edilir. Indiyədək Naftalanla bağlı 2700-dən artıq elmi iş, çoxlu sayda monoqrafiyalar, o cümlədən 270 yaxın namizədlik və doktorluq işləri görülmüşdür. Hal-hazırda Naftalan nefti bir sıra xəstəliklərin müalicəsində həkim, mütəxəssislər tərəfindən uğurla tətbiq edilməkdədir.

       2002-ci ildə bakıda fəaliyyətə başlayan Naftalan Sağlamlıq Mərkəzi XXI əsrin başlanğıcında tarixin sınağından çıxmış bu möcüzəli müalicə vasitəsinin Naftalanı yenidə tətbiq və təbliğ etmək missiyasını öz öhtəsinə götürmüşdür. Komplek müayinə metodları vasitəsilə naftalanla müalicəyə tibbi göstəriş və əks göstərişləri daha düzgün müəyyən edilməsi, nafatlan vannalarının müassir fizioterapevtik müalicə üsulları ilə kombinə olunmuş şəkildə tətbiqi, tibbi personalın diqqət və qayğısı, o cümlədən adekvat şərait, Naftalan Sağlamlıq Mərkəzində xəstələrin müalıcəsində daha effektiv nəticələr əldə olunmasına şərait yaradır.© BM Texnologiya 2008